понедельник, 6 мая 2013 г.

Oi! Oi!

Oi! Oi!
Трымайце-наце, не заплятаючы з лайна вяроўкі і ня выпраменьваючы забойную колькасць пафасу мы можам заявіць: з усіх лянівых панкаў Беларусі толькі ў нас у рэшце рэшт дайшлі рукі да спробы засмецiць прасторы інтэрнэту ў нейкай ступені цікавай інфармацыяй аб беларускiм скінхэд-руху. Калі раптам вам ёсць што дадаць ці нешта не падабаецца - пішыце, вырашым канфлікт з аптымальнай колькасцю выбітых зубоў.

Oi! Oi!
Итак, не раздувая из мухи слона и не источая убойное количество пафоса мы можем заявить: из всех ленивых панков Беларуси только у нас в конце концов дошли руки до попытки засорить просторы интернета в какой-то степени интересной информацией о беларуском скинхед-движении. Если вдруг вам есть что добавить или что-то не нравится – пишите, решим конфликт с оптимальным количеством выбитых зубов.

Oi! Oi!
So, not to make a mountain out of a molehill and not exuding a lethal amount of pathos we can say that of all the lazy punks Belarus, once we finally got around to trying to clog the spaces of the Internet to some extent interesting information about Belarusian skinhead movement. If suddenly you have something to add or something like it - write, solve the conflict with the optimal number of broken teeth.

Комментариев нет:

Отправить комментарий